LK IHC Control Link

Link til beskrivelse af hvordan man konfigurerer sine sendere og modtagere: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9904122_01.pdf

Hvis du har skiftet batteri i sendere, så skal den konfigureres igen:

Sender der har fået skiftet batteri. Tryk på A og derefter på 1.
Modtager. Hold A inde til den blinker rødt (bare et klik) og efterfølgende en gang mere på A.

Når det ser sat op, så skal man ind med LK IHC Wireless og sætte det op igen… så det virker igennem Home Assistant.