SSH keys med Putty

Til nogle ssh forbindelse kan du ikke logge ind med username/password, men skal bruge en private key file. Dette konfigures i putty her:

eller her:

Du kan bruge Putty Keytool til at lave en ppk fil fra en Linux SSH key fil.

Hvis du vil port-forwarde gøres det her: